Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et statsligt landsdækkende udviklings- og videnscenter. Vores hovedopgave er at udvikle og styrke den frivillige indsats og civilsamfundet på det sociale område. Vi understøtter foreninger og frivillige på hele socialområdet med rådgivning og sparring, mange typer kompetencetilbud, vidensdeling af nye redskaber, organisationsudvikling og netværk mv. Vi formidler aktuel viden til civilsamfundet og udgiver Frivilligrapporten med data og analyser af frivilligheden i Danmark. Vi løser også konsulentopgaver for kommuner, regioner, ministerier og fonde. CFSA er en selvejende institution med egen bestyrelse under Social- Bolig- og Ældreministeriet. Vi er ca. 20 ansatte, bor i Odense og er finansieret med midler fra finansloven og indtægtsdækkede opgaver.

Læs mere om os på www.frivillighed.dk

 

Ledige stillinger hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Nedenfor ser du en oversigt over de stillinger, som i øjeblikket er ledige hos os. Vi håber du finder virksomheden og stillingerne interessante og ser frem til at modtage din ansøgning.

 

Der er ingen ledige stillinger i øjeblikket.

Powered by JobNext