Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et statsligt landsdækkende udviklings- og videnscenter. Vores hovedopgave er at udvikle og styrke den frivillige indsats og civilsamfundet på det sociale område. Vi understøtter foreninger og frivillige på hele socialområdet med rådgivning og sparring, mange typer kompetencetilbud, vidensdeling af nye redskaber, organisationsudvikling og netværk mv. Vi formidler aktuel viden til civilsamfundet og udgiver Frivilligrapporten med data og analyser af frivilligheden i Danmark. Vi løser også konsulentopgaver for kommuner, regioner, ministerier og fonde. CFSA er en selvejende institution med egen bestyrelse under Social- og Ældreministeriet. Vi er ca. 20 ansatte, bor i Odense og er finansieret med midler fra finansloven og indtægtsdækkede opgaver.

Læs mere om os på www.frivillighed.dk

 

To konsulenter til Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde søger både en erfaren og en nyuddannet konsulent til vores rådgivnings- og udviklingsteam. Begge konsulenter skal, på forskelligt niveau, facilitere, undervise, sparre og lede projekter ud fra et godt kendskab til foreningsliv, frivillighed og civilsamfund. Og så skal vores nye kollegaer have lyst til et meningsfuldt og energisk arbejdsliv præget af stor variation i opgaver og samarbejdsflader.   

 

CFSA er både på udkig efter:

En erfaren og faglig stærk konsulent med strategisk forståelse, der er klar til opgaver målrettet ledelses- og bestyrelsesniveau og ledelse af projekter i civilsamfundet. Du skal også indgå i vores rådgivning og hjælpe små og store foreninger, skrive rådgivningsguider, holde oplæg for alle og enhver og undervise i en håndfuld af vores kursus-/webinar emner.

Og vi er også på udkig efter:

En projektmedarbejder, der måske er helt nyuddannet, men brænder for at få masser af kilometer i benene som proceskonsulent, rådgiver og underviser hos foreninger, organisationer og kommuner i hele landet. Du skal have lyst til at udvikle dig fagligt som konsulent, have et solidt kendskab til foreningsdrift og brænde for at nørde med frivillighed på det sociale område.

Som ansat på CFSA bliver du en del af et fagligt dygtigt team på en ambitiøs og hyggelig arbejdsplads med i alt 20 personer, hvor samarbejde er vigtig. Vi lægger vægt på systematisk vidensdeling, faglige diskussioner, selvstændighed og masser af videbegærlighed og intern sparring.

Målgrupperne for vores mange opgaver er frivillige, ansatte og ledere i små og store foreninger, frivilligcentre og større landsdækkende organisationer. Vi har også opgaver sammen med kommunale frivilligkonsulenter, ministerier, tænketanke, faglige udvalg og fonde – faktisk de fleste, som er optaget af civilsamfundets udvikling på velfærdsområdet.

Konsulenternes arbejdsopgaver

Som konsulent i CFSA’s Rådgivnings- og udviklingsteam arbejder du både selvstændigt og sammen med dine kolleger om opgaver som f.eks.: 

 • Rådgivning og sparring til frivillige, foreninger, organisationer og kommuner/regioner
 • Undervisning på CFSA’s kurser i hele landet, plus webinarer fra vores studie
 • Oplæg, foredrag, facilitering af workshops og længere udviklingsforløb
 • Ledelse af udviklingsforløb for organisationer i CFSA’s Navigator-program
 • Research og skrivning af rådgivningsguider og tekster til frivillighed.dk
 • Udvikling og facilitering af faglige netværk
 • Deltage i projekter for organisationer, kommuner og fonde
 • Bidrag til evaluerings- og analyseopgaver med viden om tendenser i civilsamfundet
 • Styring af budgetter, tidsplaner og eksterne leverancer.

Vi fordeler emner og funktioner, så alle har opgaver de brænder for og har mulighed for faglig udvikling.

Du skal gerne matche de fleste af disse krav:

 • Dokumenterbare og relevante kompetencer og erfaringer
 • Kendskab til foreningsliv, bestyrelsesarbejde, frivillighed og civilsamfund
 • Relevant akademisk baggrund eller professionsuddannelse som fx lærer
 • Redskaber som proceskonsulent og underviser – eller mod på at få det hurtigt
 • Lyst til at sætte din viden om civilsamfundet i spil
 • Erfaringer fra opgaver hos organisationer, fonde, kommuner, regioner eller ministerier
 • Kompetencer som underviser, oplægsholder, facilitator og tovholder for netværk mv.
 • Indsigt i HR-området, jura, økonomistyring og andre ledelsesrelevante emner er en fordel
 • Faglig interesse for civilsamfundets strategiske udvikling og politisk tæft er et plus.

Desuden skal du have fast adgang til en bil, så du nemt kan køre ud på opgaver i hele landet.  Sidst men ikke mindst skal du have lyst til at blive en del af vores hold og arbejde for et stærkt civilsamfund på det sociale område.

Gode arbejdsforhold

Dit primære arbejdssted bliver CFSA’s kontor i Odense C, hvor du skal være minimum to arbejdsdage om ugen, sammen med dine kollegaer. Resten af ugen har du ofte eksterne opgaver eller kan arbejde hjemmefra. Du skal være indstillet på opgaver uden for normal arbejdstid og i weekender.

Lønniveau

Begge stillinger er på 37 timer, og løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Lønloftet for den erfarne konsulent er 45.000 inkl. pension.

Lønniveauet i den anden stilling afhænger af indplacering i statens lønrammer, og ansættelsen løber frem til 1. juli 2023 med mulighed for forlængelse.

Vi har afspadseringsordning, flekstid, 6 ugers ferie, fri Grundlovsdag og en god pension. Desuden har vi betalt frokostpause og mulighed for efteruddannelse. Når du er ude på opgaver med længere transporttid, får du transportgodtgørelse til høj takst. Dette gælder ikke, når du kører til og fra til din arbejdsplads dvs. centret.

Deadlines og kontaktinfo

Vi glæder os til at se din ansøgning, hvis du matcher de fleste af vores krav og trives med et afvekslende arbejdsliv som udekørende konsulent. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset personlig baggrund.

Send din ansøgning vedlagt CV og relevante eksamensbeviser senest d. 14. juni 2021 via http://frivillighed.jobnext.dk/  Markér hvilket job du søger.

Vi holder samtaler d. 23. og d. 25. juni, evt. også d. 28. juni. Ansøgerne får en kort faglig opgave ved hver samtale. Vi har brug for, at du begynder den 16. august eller 1. september.

Hvis du vil vide mere, send da en sms eller mail til centerchef Laura Auken på 30702451 / la@frivillighed.dk eller teamleder Julie Stockmarr på 20660132/js@frivillighed.dk. 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

CFSA er et selvejende landsdækkende udviklings- og videnscenter under Social- og Ældreministeriet. CFSA’s formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og indsamle og formidle viden om civilsamfundet.

Ansøgningsfrist: 14-06-2021

Powered by JobNext